فوت هوادار تراکتور در جریان دربی تبریز

فوت هوادار تراکتور در جریان دربی تبریز
یکی از هواداران تیم تراکتورسازی در جریان دربی تبریز با گسترش فولاد در ورزشگاه بنیان دیزل جان خود را از دست داد.

فوت هوادار تراکتور در جریان دربی تبریز

یکی از هواداران تیم تراکتورسازی در جریان دربی تبریز با گسترش فولاد در ورزشگاه بنیان دیزل جان خود را از دست داد.
فوت هوادار تراکتور در جریان دربی تبریز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author