فوتسال در تسخیر ایرانی ها/ اسامی بهترین نامزدهای آسیا اعلام شد

فوتسال در تسخیر ایرانی ها/ اسامی بهترین نامزدهای آسیا اعلام شد
طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا سه بازیکن تیم ملی فوتسال ایران به عنوان کاندیدای بهترین بازیکن سال ۲۰۱۶ این قاره انتخاب شدند.

فوتسال در تسخیر ایرانی ها/ اسامی بهترین نامزدهای آسیا اعلام شد

طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا سه بازیکن تیم ملی فوتسال ایران به عنوان کاندیدای بهترین بازیکن سال ۲۰۱۶ این قاره انتخاب شدند.
فوتسال در تسخیر ایرانی ها/ اسامی بهترین نامزدهای آسیا اعلام شد

سایت گیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author