فوتبال استان مرکزی نیازمند پشتوانه بازیکن است؛/ مهابادی: شکست سپاهان دور از دسترس نیست

فوتبال استان مرکزی نیازمند پشتوانه بازیکن است؛/ مهابادی: شکست سپاهان دور از دسترس نیست
 سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک می گوید با وجود این که تیم فوتبال سپاهان از تیم های ریشه دار و قدرتمند کشور است اما شکست این تیم در برابر آلومینیم اراک چندان دور از دسترس نیست.

فوتبال استان مرکزی نیازمند پشتوانه بازیکن است؛/ مهابادی: شکست سپاهان دور از دسترس نیست

 سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک می گوید با وجود این که تیم فوتبال سپاهان از تیم های ریشه دار و قدرتمند کشور است اما شکست این تیم در برابر آلومینیم اراک چندان دور از دسترس نیست.
فوتبال استان مرکزی نیازمند پشتوانه بازیکن است؛/ مهابادی: شکست سپاهان دور از دسترس نیست

oxin channel

label, , , , , , , , , , , ,

About the author