فنایی: بازی را قطع می‌کردم تماشاگران می‌ریختند توی زمین!

فنایی: بازی را قطع می‌کردم تماشاگران می‌ریختند توی زمین!
روزنامه خبرورزشی نوشت: باز هم بازی پرسپولیس در اهواز به تنش، درگیری و زد و خورد کشیده شد. هواداران دو تیم استقلال خوزستان و پرسپولیس به جان هم افتادند و اتفاقات تلخی را رقم زدند.

فنایی: بازی را قطع می‌کردم تماشاگران می‌ریختند توی زمین!

روزنامه خبرورزشی نوشت: باز هم بازی پرسپولیس در اهواز به تنش، درگیری و زد و خورد کشیده شد. هواداران دو تیم استقلال خوزستان و پرسپولیس به جان هم افتادند و اتفاقات تلخی را رقم زدند.
فنایی: بازی را قطع می‌کردم تماشاگران می‌ریختند توی زمین!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author