فلایت چک جدید ایران به پرواز در آمد

فلایت چک جدید ایران به پرواز در آمد
هواپیمای ویژه وارسی پروازها که به تازگی وارد کشور شده است، امروز در فرودگاه مهرآباد به پرواز در آمد.
۱۵:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


فلایت چک جدید ایران به پرواز در آمد

هواپیمای ویژه وارسی پروازها که به تازگی وارد کشور شده است، امروز در فرودگاه مهرآباد به پرواز در آمد.
۱۵:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


فلایت چک جدید ایران به پرواز در آمد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author