فشار خون نشانه ای از آلزایمر در آینده

فشار خون نشانه ای از آلزایمر در آینده
تغییرات شدید فشار خون ممکن است نشانه ای از ابتلا به آلزایمر در آینده باشد.
۰۸:۱۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


فشار خون نشانه ای از آلزایمر در آینده

تغییرات شدید فشار خون ممکن است نشانه ای از ابتلا به آلزایمر در آینده باشد.
۰۸:۱۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


فشار خون نشانه ای از آلزایمر در آینده

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author