فریرا: داور برد را از شاگردان من گرفت/ اعتراض شدید سرمربی السد به داور قطری

فریرا: داور برد را از شاگردان من گرفت/ اعتراض شدید سرمربی السد به داور قطری
در پی تساوی پرگل برابر الغرافه و از دست رفتن صدرنشینی سرمربی پرتغالی السد با حمله به داور بازی مدعی شد سوت های اشتباه داور برد را از شاگردان او گرفته است.

فریرا: داور برد را از شاگردان من گرفت/ اعتراض شدید سرمربی السد به داور قطری

در پی تساوی پرگل برابر الغرافه و از دست رفتن صدرنشینی سرمربی پرتغالی السد با حمله به داور بازی مدعی شد سوت های اشتباه داور برد را از شاگردان او گرفته است.
فریرا: داور برد را از شاگردان من گرفت/ اعتراض شدید سرمربی السد به داور قطری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author