فریاد صعود در کلمبیا (عکس)

فریاد صعود در کلمبیا (عکس)
پیروزی تیم ملی فوتسال در برابر برزیل آن قدر بزرگ بود که در پایان این بازی شاگردان ناظم الشریعه از فرط خوشحالی فریاد سر دهند!

فریاد صعود در کلمبیا (عکس)

پیروزی تیم ملی فوتسال در برابر برزیل آن قدر بزرگ بود که در پایان این بازی شاگردان ناظم الشریعه از فرط خوشحالی فریاد سر دهند!
فریاد صعود در کلمبیا (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author