فرگی و تشویق فن پرسی بعد از گلزنی به یونایتد(عکس)

فرگی و تشویق فن پرسی بعد از گلزنی به یونایتد(عکس)
گلزنی رابین فن پرسی به منچستریونایتد در الدترافورد نه تنها با واکنش منفی هواداران این تیم روبرو نشد، بلکه آنها این ستاره هلندی را تشویق هم کردند. 

فرگی و تشویق فن پرسی بعد از گلزنی به یونایتد(عکس)

گلزنی رابین فن پرسی به منچستریونایتد در الدترافورد نه تنها با واکنش منفی هواداران این تیم روبرو نشد، بلکه آنها این ستاره هلندی را تشویق هم کردند. 
فرگی و تشویق فن پرسی بعد از گلزنی به یونایتد(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author