فرکی: وضعیت سایپا فاجعه نیست/ ما بیشتر به برد نیاز داریم تا سپاهان

فرکی: وضعیت سایپا فاجعه نیست/ ما بیشتر به برد نیاز داریم تا سپاهان
سرمربی تیم فوتبال سایپا معتقد است که شرایط تیمش فاجعه نیست و با دو برد پیاپی می تواند شرایط مطلوبی در جدول پیدا کند.

فرکی: وضعیت سایپا فاجعه نیست/ ما بیشتر به برد نیاز داریم تا سپاهان

سرمربی تیم فوتبال سایپا معتقد است که شرایط تیمش فاجعه نیست و با دو برد پیاپی می تواند شرایط مطلوبی در جدول پیدا کند.
فرکی: وضعیت سایپا فاجعه نیست/ ما بیشتر به برد نیاز داریم تا سپاهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author