فرکی: حق ما باخت نبود

فرکی: حق ما باخت نبود
حسین فرکی سرمربی سایپا باخت مقابل پرسپولیس را حق تیمش نمی داند.

فرکی: حق ما باخت نبود

حسین فرکی سرمربی سایپا باخت مقابل پرسپولیس را حق تیمش نمی داند.
فرکی: حق ما باخت نبود

ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author