فروش محصولات شرکت پدیده آزاد است

فروش محصولات شرکت پدیده آزاد است
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: تبلیغات و فروش سهام شرکت پدیده همچنان ممنوع است، اما فروش محصولات شرکت پدیده مشکل خاصی نداشته است.
۱۹:۳۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


فروش محصولات شرکت پدیده آزاد است

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: تبلیغات و فروش سهام شرکت پدیده همچنان ممنوع است، اما فروش محصولات شرکت پدیده مشکل خاصی نداشته است.
۱۹:۳۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


فروش محصولات شرکت پدیده آزاد است

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author