فروش ایسکو در زمستان منتفی شد

فروش ایسکو در زمستان منتفی شد
پدر ایسکو، هافبک جوان و خلاق رئال مادرید تاکید کرد که فرزند وی در ماه ژانویه تمایلی برای جدایی از رئال مادرید ندارد.

فروش ایسکو در زمستان منتفی شد

پدر ایسکو، هافبک جوان و خلاق رئال مادرید تاکید کرد که فرزند وی در ماه ژانویه تمایلی برای جدایی از رئال مادرید ندارد.
فروش ایسکو در زمستان منتفی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author