فرهاد کاظمی: داوری مشکل داشت/ از بازیکنانی استفاده کردم که در لیگ ۲ هم بازی نکرده بودند!

فرهاد کاظمی: داوری مشکل داشت/ از بازیکنانی استفاده کردم که در لیگ ۲ هم بازی نکرده بودند!
سرمربی سیاه‌جامگان بر این عقیده است که مدیرعامل این تیم تنهاست و تنهایی نمی‌شود تیمی را اداره کرد.

فرهاد کاظمی: داوری مشکل داشت/ از بازیکنانی استفاده کردم که در لیگ ۲ هم بازی نکرده بودند!

سرمربی سیاه‌جامگان بر این عقیده است که مدیرعامل این تیم تنهاست و تنهایی نمی‌شود تیمی را اداره کرد.
فرهاد کاظمی: داوری مشکل داشت/ از بازیکنانی استفاده کردم که در لیگ ۲ هم بازی نکرده بودند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author