فرناندو تورس:/ به شایعه جدایی سیمئونه فکر نمی کنیم

فرناندو تورس:/ به شایعه جدایی سیمئونه فکر نمی کنیم
فرناندو تورس، مهاجم اتلتیکو مادرید، معتقد است موضوع کاهش مدت زمان قرارداد دیگو سیمئونه، نباید باعث به هم خوردن تمرکز بازیکنان این تیم شود.

فرناندو تورس:/ به شایعه جدایی سیمئونه فکر نمی کنیم

فرناندو تورس، مهاجم اتلتیکو مادرید، معتقد است موضوع کاهش مدت زمان قرارداد دیگو سیمئونه، نباید باعث به هم خوردن تمرکز بازیکنان این تیم شود.
فرناندو تورس:/ به شایعه جدایی سیمئونه فکر نمی کنیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author