فرمانده جدید نیروهای ویژه دریایی سپاه منصوب شد

فرمانده جدید نیروهای ویژه دریایی سپاه منصوب شد
ناوسالاریکم اصغر معماری جایگزین دریادار شهید محمد ناظری در فرماندهی نیروهای ویژه دریایی سپاه شد.
۱۰:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


فرمانده جدید نیروهای ویژه دریایی سپاه منصوب شد

ناوسالاریکم اصغر معماری جایگزین دریادار شهید محمد ناظری در فرماندهی نیروهای ویژه دریایی سپاه شد.
۱۰:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


فرمانده جدید نیروهای ویژه دریایی سپاه منصوب شد

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author