فرصت عالی درخشش برای آزمون و عزت‌الهی/ ایرانی ها دوباره به بایرن مونیخ رسیدند

فرصت عالی درخشش برای آزمون و عزت‌الهی/ ایرانی ها دوباره به بایرن مونیخ رسیدند
همگروهی تیم روستوف روسیه با تیم های بزرگی مثل بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید فرصتی مناسب برای دو بازیکن ایرانی این تیم ناشناخته روسی است.

فرصت عالی درخشش برای آزمون و عزت‌الهی/ ایرانی ها دوباره به بایرن مونیخ رسیدند

همگروهی تیم روستوف روسیه با تیم های بزرگی مثل بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید فرصتی مناسب برای دو بازیکن ایرانی این تیم ناشناخته روسی است.
فرصت عالی درخشش برای آزمون و عزت‌الهی/ ایرانی ها دوباره به بایرن مونیخ رسیدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author