فرشاد پیوس: هواداران در مورد طارمی صبوری کنند/ گاهی اوقات توپ توی گل نمی‌رود

فرشاد پیوس: هواداران در مورد طارمی صبوری کنند/ گاهی اوقات توپ توی گل نمی‌رود
آقای گل سابق پرسپولیسی‌ها با حمایت از طارمی ‌می‌گوید: «به عقیده من مهدی هنوز هم می‌تواند آقای گل شود.»

فرشاد پیوس: هواداران در مورد طارمی صبوری کنند/ گاهی اوقات توپ توی گل نمی‌رود

آقای گل سابق پرسپولیسی‌ها با حمایت از طارمی ‌می‌گوید: «به عقیده من مهدی هنوز هم می‌تواند آقای گل شود.»
فرشاد پیوس: هواداران در مورد طارمی صبوری کنند/ گاهی اوقات توپ توی گل نمی‌رود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author