فردیناند: مسی و رونالدو مانند رونی نیستند

فردیناند: مسی و رونالدو مانند رونی نیستند
ریو فردیناند، ستاره سابق خط دفاعی منچستریونایتد به انتقاد از رفتار وین رونی پرداخت و آن را غیرحرفه ای قلمداد کرد.

فردیناند: مسی و رونالدو مانند رونی نیستند

ریو فردیناند، ستاره سابق خط دفاعی منچستریونایتد به انتقاد از رفتار وین رونی پرداخت و آن را غیرحرفه ای قلمداد کرد.
فردیناند: مسی و رونالدو مانند رونی نیستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author