فردوسی‌پور:قضاوت فغانی در فینال المپیک به اندازه مدال طلا می‌ارزید

فردوسی‌پور:قضاوت فغانی در فینال المپیک به اندازه مدال طلا می‌ارزید
سرمربی تیم ملی از قضاوت فغانی در المپیک تمجید کرد.

فردوسی‌پور:قضاوت فغانی در فینال المپیک به اندازه مدال طلا می‌ارزید

سرمربی تیم ملی از قضاوت فغانی در المپیک تمجید کرد.
فردوسی‌پور:قضاوت فغانی در فینال المپیک به اندازه مدال طلا می‌ارزید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author