فردا فینال لیگ قهرمانان آسیا/ عموری در راه تکرار افتخار العین با فرهاد و متسو

فردا فینال لیگ قهرمانان آسیا/ عموری در راه تکرار افتخار العین با فرهاد و متسو
فردا آخرین بازی فصل لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه العین برگزار می شود.

فردا فینال لیگ قهرمانان آسیا/ عموری در راه تکرار افتخار العین با فرهاد و متسو

فردا آخرین بازی فصل لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه العین برگزار می شود.
فردا فینال لیگ قهرمانان آسیا/ عموری در راه تکرار افتخار العین با فرهاد و متسو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author