فرجی: مقابل پرسپولیس از پیش‌بازنده نیستیم

فرجی: مقابل پرسپولیس از پیش‌بازنده نیستیم
فرشاد فرجی مدافع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تاکید کرد که تیمش برای گرفتن امتیاز از پرسپولیس به تهران می‌آید.

فرجی: مقابل پرسپولیس از پیش‌بازنده نیستیم

فرشاد فرجی مدافع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تاکید کرد که تیمش برای گرفتن امتیاز از پرسپولیس به تهران می‌آید.
فرجی: مقابل پرسپولیس از پیش‌بازنده نیستیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author