فرانس فوتبال: یونایتد همچنان به دنبال جذب پایت

فرانس فوتبال: یونایتد همچنان به دنبال جذب پایت
خبرگزاری فرانس فوتبال مدعی شد که منچستریونایتد هنوز امیدهایش برای جذب دیمیتری پایت، هافبک وستهام را از دست نداده است.

فرانس فوتبال: یونایتد همچنان به دنبال جذب پایت

خبرگزاری فرانس فوتبال مدعی شد که منچستریونایتد هنوز امیدهایش برای جذب دیمیتری پایت، هافبک وستهام را از دست نداده است.
فرانس فوتبال: یونایتد همچنان به دنبال جذب پایت

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author