فرانسه زیر فشار صندوق پول

فرانسه زیر فشار صندوق پول
صندوق بین المللی پول از فرانسه خواست اصلاحات عمیق تری در اقتصاد خود اعمال کند.
۰۸:۳۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


فرانسه زیر فشار صندوق پول

صندوق بین المللی پول از فرانسه خواست اصلاحات عمیق تری در اقتصاد خود اعمال کند.
۰۸:۳۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


فرانسه زیر فشار صندوق پول

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author