فرانسه از کشته شدن یک تبعه خود در حملات بروکسل خبر داد

فرانسه از کشته شدن یک تبعه خود در حملات بروکسل خبر داد
وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد یک شهروند فرانسوی در میان کشته های حملات روز سه شنبه گروه تکفیری صهیونیستی داعش در بروکسل پایتخت بلژیک بوده است.
۱۷:۴۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


فرانسه از کشته شدن یک تبعه خود در حملات بروکسل خبر داد

وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد یک شهروند فرانسوی در میان کشته های حملات روز سه شنبه گروه تکفیری صهیونیستی داعش در بروکسل پایتخت بلژیک بوده است.
۱۷:۴۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


فرانسه از کشته شدن یک تبعه خود در حملات بروکسل خبر داد

اخبار

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author