فرار دسته جمعی عناصر داعش به داخل فلوجه

فرار دسته جمعی عناصر داعش به داخل فلوجه
العالم در خبری فوری از فرار عناصر داعش از البکاره به البو جمیل و عقب نشینی دسته جمعی آنها به داخل فلوجه خبر داد.
۲۱:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


فرار دسته جمعی عناصر داعش به داخل فلوجه

العالم در خبری فوری از فرار عناصر داعش از البکاره به البو جمیل و عقب نشینی دسته جمعی آنها به داخل فلوجه خبر داد.
۲۱:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


فرار دسته جمعی عناصر داعش به داخل فلوجه

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author