فدراسیون والیبال اعلام کرد:/ آناستازی، مندز و استویچوف گزینه‌های تیم ملی

فدراسیون والیبال اعلام کرد:/ آناستازی، مندز و استویچوف گزینه‌های تیم ملی
بعد از جلسه عصر امروز هیئت رئیسه فدراسیون والیبال نام 3 گزینه مورد نظر آنها برای سرمربیگری تیم ملی اعلام شد.

فدراسیون والیبال اعلام کرد:/ آناستازی، مندز و استویچوف گزینه‌های تیم ملی

بعد از جلسه عصر امروز هیئت رئیسه فدراسیون والیبال نام 3 گزینه مورد نظر آنها برای سرمربیگری تیم ملی اعلام شد.
فدراسیون والیبال اعلام کرد:/ آناستازی، مندز و استویچوف گزینه‌های تیم ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author