فاصله زیاد خسوس امسال با لیگ پانزدهم/ دروازه‌بانی که دیگر ستاره نیست

فاصله زیاد خسوس امسال با لیگ پانزدهم/ دروازه‌بانی که دیگر ستاره نیست
فرناندو ده خسوس علیرغم بازی های درخشان خود در لیگ پانزدهم، در بازی های این فصل هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

فاصله زیاد خسوس امسال با لیگ پانزدهم/ دروازه‌بانی که دیگر ستاره نیست

فرناندو ده خسوس علیرغم بازی های درخشان خود در لیگ پانزدهم، در بازی های این فصل هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
فاصله زیاد خسوس امسال با لیگ پانزدهم/ دروازه‌بانی که دیگر ستاره نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author