فاجعه کره در تهران چگونه رقم خورد؟!/ کی‌روش، آزمون و اشکان شکارچیان ببر آسیا

فاجعه کره در تهران چگونه رقم خورد؟!/ کی‌روش، آزمون و اشکان شکارچیان ببر آسیا
با وجود گذشت چند روز از شکست کره برابر ایران در روز چهارم مقدماتی جام جهانی روسیه هنوز هم رسانه های کره دست از نقدهای تند خود نسبت به دلایل اصلی رقم خوردن این فاجعه بزرگ برنداشته اند.

فاجعه کره در تهران چگونه رقم خورد؟!/ کی‌روش، آزمون و اشکان شکارچیان ببر آسیا

با وجود گذشت چند روز از شکست کره برابر ایران در روز چهارم مقدماتی جام جهانی روسیه هنوز هم رسانه های کره دست از نقدهای تند خود نسبت به دلایل اصلی رقم خوردن این فاجعه بزرگ برنداشته اند.
فاجعه کره در تهران چگونه رقم خورد؟!/ کی‌روش، آزمون و اشکان شکارچیان ببر آسیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author