غیبت وین رونی در دیدار انگلیس-اسپانیا

غیبت وین رونی در دیدار انگلیس-اسپانیا
وین رونی، کاپیتان تیم ملی انگلیس، به دلیل مصدومیت زانو، دیدار دوستانه تیمش مقابل اسپانیا را از دست داد.

غیبت وین رونی در دیدار انگلیس-اسپانیا

وین رونی، کاپیتان تیم ملی انگلیس، به دلیل مصدومیت زانو، دیدار دوستانه تیمش مقابل اسپانیا را از دست داد.
غیبت وین رونی در دیدار انگلیس-اسپانیا

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author