غیبت مهاجم یوونتوس در برابر لیون

غیبت مهاجم یوونتوس در برابر لیون
ماریو مانژوکیچ، مهاجم گلزن یوونتوس به علت مصدومیت در دیدار این هفته تیمش برابر لیون غایب خواهد بود.

غیبت مهاجم یوونتوس در برابر لیون

ماریو مانژوکیچ، مهاجم گلزن یوونتوس به علت مصدومیت در دیدار این هفته تیمش برابر لیون غایب خواهد بود.
غیبت مهاجم یوونتوس در برابر لیون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author