غیبت رونی در لیست منچستر برای دیدار با چلسی

غیبت رونی در لیست منچستر برای دیدار با چلسی
وین رونی، مهاجم انگلیسی و با تجربه شیاطین سرخ، این تیم را در سفر به لندن برای جدال حساس فردا در برابر چلسی همراهی نخواهد کرد.

غیبت رونی در لیست منچستر برای دیدار با چلسی

وین رونی، مهاجم انگلیسی و با تجربه شیاطین سرخ، این تیم را در سفر به لندن برای جدال حساس فردا در برابر چلسی همراهی نخواهد کرد.
غیبت رونی در لیست منچستر برای دیدار با چلسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author