غیبت دو ماهه مدافع منچستریونایتد

غیبت دو ماهه مدافع منچستریونایتد
اریک بیلی، مدافع ساحل عاجی منچستریونایتد به علت مصدومیت، دو ماه نمی تواند در ترکیب تیمش به میدان برود.​​​​​​​

غیبت دو ماهه مدافع منچستریونایتد

اریک بیلی، مدافع ساحل عاجی منچستریونایتد به علت مصدومیت، دو ماه نمی تواند در ترکیب تیمش به میدان برود.​​​​​​​
غیبت دو ماهه مدافع منچستریونایتد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author