غیبت اسپانسر صبا در حساس‌ترین زمان

غیبت اسپانسر صبا در حساس‌ترین زمان
حامی مالی صبای قم پس از پایان لیگ برتر در دسترس نیست و بازیکنان نمی‌دانند از طریق چه کسی پیگیر مطالباتشان باشند.

غیبت اسپانسر صبا در حساس‌ترین زمان

حامی مالی صبای قم پس از پایان لیگ برتر در دسترس نیست و بازیکنان نمی‌دانند از طریق چه کسی پیگیر مطالباتشان باشند.
غیبت اسپانسر صبا در حساس‌ترین زمان

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author