غیبت ادامه دار باقری در تمرین پرسپولیس

غیبت ادامه دار باقری در تمرین پرسپولیس
در حالی که پرسپولیس دور جدید تمرینات خود را امروز در استادیوم شهید کاظمی استارت زد، باقری همچنان در آن غایب است.

غیبت ادامه دار باقری در تمرین پرسپولیس

در حالی که پرسپولیس دور جدید تمرینات خود را امروز در استادیوم شهید کاظمی استارت زد، باقری همچنان در آن غایب است.
غیبت ادامه دار باقری در تمرین پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author