غلامپور: نکونام خوب کاری کرد که بازی نکرد

غلامپور: نکونام خوب کاری کرد که بازی نکرد
دروازه‌بان سال‌های دور تیم ملی ایران به حمایت از جواد نکونام در مقابل انتقادات افراد غیر فوتبالی پرداخت.

غلامپور: نکونام خوب کاری کرد که بازی نکرد

دروازه‌بان سال‌های دور تیم ملی ایران به حمایت از جواد نکونام در مقابل انتقادات افراد غیر فوتبالی پرداخت.
غلامپور: نکونام خوب کاری کرد که بازی نکرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author