غلامرضا رضایی، به یاد دوران اوج (عکس)

غلامرضا رضایی، به یاد دوران اوج (عکس)
مهاجم نارنجی پوشان روز گذشته و در دیدار برابر تراکتورسازان به یاد دوران اوج خود به خوبی توانست از پس وظایف محوله بربیاید.

غلامرضا رضایی، به یاد دوران اوج (عکس)

مهاجم نارنجی پوشان روز گذشته و در دیدار برابر تراکتورسازان به یاد دوران اوج خود به خوبی توانست از پس وظایف محوله بربیاید.
غلامرضا رضایی، به یاد دوران اوج (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author