غافلگیری مسافران نوروزی از بارش برف زنجان

غافلگیری مسافران نوروزی از بارش برف زنجان
بارش برف و کاهش محسوس دما در دهمین روز بهار، شهروندان زنجانی و مسافران نوروزی را غافلگیر کرد.
۱۶:۳۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


غافلگیری مسافران نوروزی از بارش برف زنجان

بارش برف و کاهش محسوس دما در دهمین روز بهار، شهروندان زنجانی و مسافران نوروزی را غافلگیر کرد.
۱۶:۳۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


غافلگیری مسافران نوروزی از بارش برف زنجان

خرم خبر

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author