عیادت بختیار از پدر استقلال

عیادت بختیار از پدر استقلال
بختیار رحمانی، هافبک نفوذی استقلال تهران، امروز برای عیادت منصور پورحیدری به بیمارستان رفت.

عیادت بختیار از پدر استقلال

بختیار رحمانی، هافبک نفوذی استقلال تهران، امروز برای عیادت منصور پورحیدری به بیمارستان رفت.
عیادت بختیار از پدر استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author