عکس یادگاری جمعی از ستاره‌های کشتی که با آن‌ها خاطره داریم

عکس یادگاری جمعی از ستاره‌های کشتی که با آن‌ها خاطره داریم
تعدادی از ستاره‌های نام آشنای کشتی ایران در شب تاسوعا عکس یادگاری گرفتند.

عکس یادگاری جمعی از ستاره‌های کشتی که با آن‌ها خاطره داریم

تعدادی از ستاره‌های نام آشنای کشتی ایران در شب تاسوعا عکس یادگاری گرفتند.
عکس یادگاری جمعی از ستاره‌های کشتی که با آن‌ها خاطره داریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author