عکس/ کاروان راهیان نور در اروند کنار

عکس/ کاروان راهیان نور در اروند کنار
رنج‌ روزها سفر، دوری از خانه و خانواده، سختی‌ها و کمبودهایی که طبیعت هر سفری است همه و همه را به جان می‌خرند تا بیایند، نظاره کنند و ببالند از دلیرمردی‌ها و رشادت‌های برادران و پدرانشان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.
۱۷:۵۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


عکس/ کاروان راهیان نور در اروند کنار

رنج‌ روزها سفر، دوری از خانه و خانواده، سختی‌ها و کمبودهایی که طبیعت هر سفری است همه و همه را به جان می‌خرند تا بیایند، نظاره کنند و ببالند از دلیرمردی‌ها و رشادت‌های برادران و پدرانشان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.
۱۷:۵۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


عکس/ کاروان راهیان نور در اروند کنار

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author