عکس | واژگونی وانت‌نیسان در بزرگراه آزادگان

عکس | واژگونی وانت‌نیسان در بزرگراه آزادگان
وانت‌نیسان حامل بار ورق های فلزی دیروز دوشنبه در بزرگراه آزادگان به علت نامعلومی واژگون شد.

عکس | واژگونی وانت‌نیسان در بزرگراه آزادگان

وانت‌نیسان حامل بار ورق های فلزی دیروز دوشنبه در بزرگراه آزادگان به علت نامعلومی واژگون شد.
عکس | واژگونی وانت‌نیسان در بزرگراه آزادگان

خرید بک لینک رنک 1

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author