عکس/ همایش بانکداری اسلامی

عکس/ همایش بانکداری اسلامی
همایش بانکداری اسلامی امروز با حضور محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
۱۵:۳۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


عکس/ همایش بانکداری اسلامی

همایش بانکداری اسلامی امروز با حضور محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
۱۵:۳۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


عکس/ همایش بانکداری اسلامی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author