عکس | نمایی متفاوت از ورزشگاه المپیک ریو دو هفته مانده به شروع رقابت‌ها

عکس | نمایی متفاوت از ورزشگاه المپیک ریو دو هفته مانده به شروع رقابت‌ها
در عکس زیر نمایی هوایی از ورزشگاه المپیک ریو را کمتر از دو هفته مانده به آغاز رقابت‌های المپیک 2016 مشاهده می‌کنید.

عکس | نمایی متفاوت از ورزشگاه المپیک ریو دو هفته مانده به شروع رقابت‌ها

در عکس زیر نمایی هوایی از ورزشگاه المپیک ریو را کمتر از دو هفته مانده به آغاز رقابت‌های المپیک 2016 مشاهده می‌کنید.
عکس | نمایی متفاوت از ورزشگاه المپیک ریو دو هفته مانده به شروع رقابت‌ها

خرید رنک گوگل

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author