عکس/ مهمانان مجلس دهم در نخستین روز

عکس/ مهمانان مجلس دهم در نخستین روز
در جلسه افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسیاری از مقامات کشوری و لشگری و چهره های شاخص عرصه های مختلف حضور داشتند.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


عکس/ مهمانان مجلس دهم در نخستین روز

در جلسه افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسیاری از مقامات کشوری و لشگری و چهره های شاخص عرصه های مختلف حضور داشتند.
۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


عکس/ مهمانان مجلس دهم در نخستین روز

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author