عکس/ طوفان مرانتی در چین و تایوان

عکس/ طوفان مرانتی در چین و تایوان
طوفان مرانتی که از آن به عنوان قوی ترین طوفان امسال جهان یاد می شود، تایوان و جنوب شرق چین را درنوردید.
۱۸:۲۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


عکس/ طوفان مرانتی در چین و تایوان

طوفان مرانتی که از آن به عنوان قوی ترین طوفان امسال جهان یاد می شود، تایوان و جنوب شرق چین را درنوردید.
۱۸:۲۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


عکس/ طوفان مرانتی در چین و تایوان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author