عکس / شاعر انقلاب تشییع شد

عکس / شاعر انقلاب تشییع شد
پیکر مرحوم استاد حمید سبزواری، شاعر انقلاب، امروز در تهران تشییع شد.
۱۳:۴۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


عکس / شاعر انقلاب تشییع شد

پیکر مرحوم استاد حمید سبزواری، شاعر انقلاب، امروز در تهران تشییع شد.
۱۳:۴۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


عکس / شاعر انقلاب تشییع شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author