عکس | رکوردزنی یک ایرانی در دمای 100 درجه

عکس | رکوردزنی یک ایرانی در دمای 100 درجه
عقیل قارداش‌زاده برای نخستین‌بار در جهان موفق شد 20 دقیقه در دمای 100 درجه سانتیگراد دوام بیاورد.

عکس | رکوردزنی یک ایرانی در دمای 100 درجه

عقیل قارداش‌زاده برای نخستین‌بار در جهان موفق شد 20 دقیقه در دمای 100 درجه سانتیگراد دوام بیاورد.
عکس | رکوردزنی یک ایرانی در دمای 100 درجه

خرید لینک

گروه تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author