عکس دسته جمعی چهار سیاره،یک دنباله‌دار، سه کهکشان و راه‌شیری!/تصویر روز ناسا

عکس دسته جمعی چهار سیاره،یک دنباله‌دار، سه کهکشان و راه‌شیری!/تصویر روز ناسا
در عکس روز ناسا که یک پانورامای خارق‌العاده است د می‌توان هزاران ستاره، ده‌ها صورت فلکی، چهار سیاره، سه کهکشان و نوار مرکزی کهکشان راه‌شیری را دید.

عکس دسته جمعی چهار سیاره،یک دنباله‌دار، سه کهکشان و راه‌شیری!/تصویر روز ناسا

در عکس روز ناسا که یک پانورامای خارق‌العاده است د می‌توان هزاران ستاره، ده‌ها صورت فلکی، چهار سیاره، سه کهکشان و نوار مرکزی کهکشان راه‌شیری را دید.
عکس دسته جمعی چهار سیاره،یک دنباله‌دار، سه کهکشان و راه‌شیری!/تصویر روز ناسا

خرید بک لینک رنک 3

ایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author