عکس/ حاشیه های گشایش مجلس دهم

عکس/ حاشیه های گشایش مجلس دهم
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور منتخبان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات لشگری و کشوری آغاز به کار کرد.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


عکس/ حاشیه های گشایش مجلس دهم

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور منتخبان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات لشگری و کشوری آغاز به کار کرد.
۱۰:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


عکس/ حاشیه های گشایش مجلس دهم

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author